Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας


facebook logo

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

Το ενημερωτικό σεμινάριο για το σωστό καθάρισμα των χώρων και την αποτροπή μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών για τις καθαρίστριες και Σχολικούς Βοηθούς Νηπιαγωγείων, που έγινε την Πέμπτη 13/11/14 στην αίθουσα τελετών του Παγκυπρίου Γυμνασίου από την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας.