Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ Γ

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/νες για την πλήρωση μιας κενής θέσης εργασίας, Σχολικού Βοηθού Νηπιαγωγείου στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Καϊμακλίου Γ΄, με ωράριο εργασίας 7.00π.μ – 2.30μ.μ.

Προσόντα:
Τα πιο κάτω πιστοποιητικά να προσκομιστούν με την αίτηση:
1. Πιστοποιητικό γεννήσεως
2. Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης Λυκειακού Κύκλου

Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου και Πιστοποιητικό μη περίληψης προσώπου στο Αρχείο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα σε Βάρος Παιδιών, θα προσκομιστεί σε περίπτωση πρόσληψης.

Να είναι υγιής (Πιστοποιητικό υγείας για μεταδοτικές ασθένειες, θα προσκομιστεί σε περίπτωση πρόσληψης).

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να αποτείνονται στην Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, για εξασφάλιση των σχετικών αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όρων (καθήκοντα καθαρίστριας) εργοδότησης για τις πιο πάνω θέσεις.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Ε.Ε.Ε.Λ στην οδό Αιγέως και Λυσίππου, 1035 Λευκωσία, τηλ. 22459722, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 02/10/2020 και ώρα 12΄μ.

Λευκωσία, 25 Σεπτεμβρίου 2020

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις αποφοίτων των Λυκείων: Παγκύπριο Γυμνάσιο, Λύκειο Παλουριώτισσας και Λύκειο Ακρόπολης, για παραχώρηση αριθμού υποτροφιών για πτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, ΤΕΙ στην Ελλάδα, την Κύπρο, Ευρώπη και ΗΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
   1. Δικαίωμα υποβολής έχουν:
    1. Οι απόφοιτοι των Λυκείων αυτών των τριών τελευταίων σχολικών ετών 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει θέση σε Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο, ΤΕΙ στην Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη και ΗΠΑ ή έχουν εγγραφεί σε Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου.
    2. Γενικό βαθμό απολυτηρίου τουλάχιστον 17 στην κλίμακα 1-20.
    3. Ανώτατο εισόδημα οικογένειας €40.000 πλέον €1700 για κάθε παιδί πέραν του αιτητή.
   2. Οι στρατεύσιμοι θα δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση τη χρονιά που θα φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο, ΤΕΙ στην Ελλάδα, την Κύπρο, Ευρώπη και ΗΠΑ.
   3. Δεν μπορούν να θεωρηθούν ως υποψήφιοι για υποτροφία, πρόσωπα που ήδη φοιτούν σε Πανεπιστήμιο ή κατέχουν δίπλωμα ή πτυχίο.
   4. Δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις προσώπων που δεν θα πληρούν τους όρους, που αναφέρονται πιο πάνω.
   5. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν ειδικά έντυπα, τα οποία μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας, στην οδό Αιγέως και Λυσίππου στην Παλουριώτισσα, από τις 8 π.μ. – 3 μ.μ. ή από την ιστοσελίδα της, http://www.eeel.org.cy από τη Δευτέρα 7/9/20.
   6. Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται προς τον Πρόεδρο της Εφορείας Λευκωσίας και να φθάσουν στα Γραφεία της Εφορείας, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 30/9/20 και ώρα 2 μ.μ.
Αίτηση Υποτροφίας

Από την Εφορεία Ελληνικών
Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας
Τηλ. 22459704/722
Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ/ΣΥΝΟΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/νες για την πλήρωση κενών θέσεων Σχολικών Βοηθών/Συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες σε σχολεία της Εκπαιδευτικής της Περιφέρειας Μέσης, Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 1. Απόφοιτος/η Λυκείου ή πενταετής πείρα με παιδιά με ειδικές ανάγκες σε ανάλογο ίδρυμα ή σχολείο – Να προσκομιστεί αντίγραφο απολυτηρίου.
 2. Δίπλωμα ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης, νηπιαγωγείου, ψυχολογίας, νοσηλευτικής, κοινωνικού λειτουργού ή άλλου σχετικού με την πιο πάνω εργασία θέματος, θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 3. Να προσκομιστεί αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως.
 4. Να είναι υγιείς
(Πιστοποιητικό υγείας, λευκού ποινικού μητρώου και μη περίληψης προσώπου στο Αρχείο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα σε Βάρος Παιδιών, θα προσκομιστούν σε περίπτωση πρόσληψης) Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να αποτείνονται στην Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όρους εργοδότησης για τις πιο πάνω θέσεις.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Εφορείας Λευκωσίας, στην οδό Αιγέως και Λυσίππου, 1035 Παλουριώτισσα, τηλ. 22459704/22459709, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 12μ.

Από την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας

Λευκωσία, 22 Ιουλίου 2020

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ/ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/νες για την πλήρωση μιας θέσης Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού στο Δημοτικό σχολείο Αγίου Ανδρέα για 33 ώρες εβδομαδιαίως και στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αγίου Ανδρέα για 3 ώρες εβδομαδιαίως, στη Λευκωσία.<

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 1. Απόφοιτος/η Λυκείου – να προσκομιστεί αντίγραφο απολυτηρίου
 2. Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (word, excel), δίπλωμα γραμματειακών σπουδών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν – να επισυναφθεί όπου υπάρχει.
 3. Να προσκομιστεί αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως.
 4. Το άτομο που θα προσληφθεί θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό υγείας, λευκού ποινικού μητρώου και μη περίληψης προσώπου στο Αρχείο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα σε Βάρος Παιδιών.


Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να αποτείνονται στην Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όρους εργοδότησης για την πιο πάνω θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Εφορείας Λευκωσίας, στην οδό Αιγέως και Λυσίππου, 1035 Παλουριώτισσα, τηλ. 22459704/22459709, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 12μ.

Από την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ/ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/νες για την πλήρωση κενής θέσης Σχολικού Βοηθού/Συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο δημοτικό σχολείο Ακρόπολης.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 1. Απόφοιτος/η Λυκείου ή πενταετής πείρα με παιδιά με ειδικές ανάγκες σε ανάλογο ίδρυμα ή σχολείο.
 2. Δίπλωμα ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης, νηπιαγωγείου, ψυχολογίας, νοσηλευτικής, κοινωνικού λειτουργού ή άλλου σχετικού με την πιο πάνω εργασία θέματος, θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 3. Να είναι υγιείς (Θα προσκομιστεί πιστοποιητικό υγείας κατά την πρόσληψη).
 4. Λευκό Ποινικό Μητρώο και πιστοποιητικό μη περίληψης προσώπου στο Αρχείο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα σε Βάρος Παιδιών (Θα προσκομιστεί κατά την πρόσληψη).
Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να αποτείνονται στην Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όρους εργοδότησης για τις πιο πάνω θέσεις.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Εφορείας Λευκωσίας, στην οδό Αιγέως και Λυσίππου, 1035 Λευκωσία, τηλ. 22459722/704 το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020, και ώρα 2 μ.μ.

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΤΗ

Από την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης Πολυτεχνίτη για τις ανάγκες του τεχνικού τμήματος της Εφορείας.

Αιτήσεις και σχετικά έγγραφα μπορείτε να προμηθευτείτε από τα γραφεία της Εφορείας Λευκωσίας, Αιγέως και Λυσίππου, 1035 Λευκωσία, μέχρι τις 13/11/19 και ώρα 2 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στην Υπεύθυνη Λειτουργό της Εφορείας, τηλ. 22459717, ή στον Πολιτικό Μηχανικό της Εφορείας, τηλ. 22459718, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σχέδιο Υπηρεσίας Πολυτεχνίτη

Αίτηση για πρόσληψη

Λευκωσία, 6 Νοεμβρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΝΑΣ

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/νες για την πλήρωση μιας κενής θέσης εργασίας, Σχολικού Βοηθού Νηπιαγωγείου στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο ΜΑΝΑ, με ωράριο εργασίας 10.00 π.μ - 5.30 μ.μ.

Προσόντα:
Τα πιο κάτω πιστοποιητικά να προσκομιστούν με την αίτηση:
 1. Πιστοποιητικό γεννήσεως
 2. Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης Λυκειακού κύκλου
 3. Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου και Πιστοποιητικό μη περίληψης προσώπου στο Αρχείο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα σε Βάρος Παιδιών, θα προσκομιστεί σε περίπτωση πρόσληψης
 4. Να είναι υγιής (Πιστοποιητικό υγείας για μεταδοτικές ασθένειες, θα προσκομιστεί σε περίπτωση πρόσληψης) Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να αποτείνονται στην Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, για εξασφάλιση των σχετικών αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όρων (καθήκοντα καθαρίστριας) εργοδότησης για τις πιο πάνω θέσεις.
Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Ε.Ε.Ε.Λ στην οδό Αιγέως και Λυσίππου, 1035 Λευκωσία, τηλ. 22459722, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24/01/2020 και ώρα 2:00΄μ.μ. ν οδό Αιγέως και Λυσίππου, 1035 Λευκωσία, τηλ. 22459722/704 το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020, και ώρα 2 μ.μ.

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ/ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ/ΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΙΔΑΣ

Το Ελένειον Δημόσιο Νηπιαγωγείο προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου για την περίοδο από 30/10/2019 μέχρι 20/12/2019 για 3 διδακτικές περιόδους ημερησίως.

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου. Επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα:
1. Πτυχίο παιδαγωγικών, ή ψυχολογίας,ή νοσηλευτικής ή συναφούς κλάδου.
2. Θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν αν είναι άρρενας συνεργάτης.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να προσκομίσουν στο σχολείο το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 25/10/2019 στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο fax 22447299. Η πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου.

Η αντιμισθία του/της Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο (1 διδακτική περίοδος = 40'). Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού/ής και του σχολείου. Τα ακριβή καθήκοντα θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.